Huurrecht

Huurrecht

images (10)Huurrecht: bij het huren van een pand, of het nu gaat om een woning of een bedrijfsruimte, komt veel bij kijken. Het belangrijkste daarbij is het huurcontract. In dit contract staan veel rechten en plichten van de huurder en de verhuurder omschreven. Toch zijn deze contracten niet altijd duidelijk en naast het huurcontract dient er ook gekeken te worden naar de wet.

Veel voorkomende huurgeschillen gaan over het onderhoud van het pand, overlast en de huurprijs.

Huurovereenkomsten kunnen niet zomaar beëindigd worden. De huurder geniet vaak huurbescherming. Het ontbinden van een huurovereenkomst bij woningruimte kan vaak wel bij een huurachterstand van meer dan drie maanden of wanneer de verhuurder het gehuurde voor dringend eigen gebruik nodig heeft. Dit dient dan wel goed onderbouwd te zijn. Bij een ontbinding van de huurovereenkomst wordt vaak ook een ontruiming uitgesproken. Dit betekent dat de verhuurder bij het niet vrijwillig verlaten van de huurder, de huurder met zijn spullen uit de woning kan zetten.

Huurgeschillen kunnen grote gevolgen hebben, aangezien het wel degelijk mogelijk is om iemand op redelijk korte termijn op straat te zetten. Het is daarom belangrijk dat u daarover deskundig advies inwint. Thijssen Advocatuur kan u daarbij helpen.