Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Family-Law-Perth-Solicitors-Services

Personen- en familierecht: wanneer partners besluiten uit elkaar te gaan is dit nooit prettig. Het maken van goede afspraken met elkaar, kan dit proces vergemakkelijken. Dit kan gaan om partners die met elkaar gehuwd zijn, maar dit geldt ook voor partners die een geregistreerd partnerschap hebben of die samenwonen met of zonder een samenlevingscontract.

Vooral het maken van duidelijke afspraken over de kinderen (omgang, gezag en alimentatie) is daarbij van groot belang. Wanneer een echtscheiding ontwaart in een “vechtscheiding” zijn daar vooral de kinderen de dupe van. Het liefst zien de kinderen dat hun ouders bij elkaar blijven. Als dit geen optie is voor de ouders, dan is het zaak om een situatie te creëren waarbij beide ouders goed met elkaar communiceren en goede afspraken met elkaar maken,  zodat er een prettige sfeer rondom de kinderen hangt. Dan zal een echtscheiding voor de kinderen dragelijk zijn.

Daarnaast kunnen ook afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de gemeenschappelijke woning, de inboedel, partneralimentatie, spaartegoeden/schulden en pensioenen.  Deze afspraken kunnen in een zogenoemd echtscheidingsconvenant vastgelegd worden.

Indien partijen samen niet tot afspraken komen, zal de rechter bepaalde beslissingen nemen.

Het personen- en familierecht omvat meer dan alleen verbrekingen van relaties. Ook voor kwesties over afstamming (onder andere adoptie, erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap), meerderjarigenbewind (bewindvoering, mentorschap en ondercuratelestelling), kinderbeschermingsmaatregelen (onder andere ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen), voogdij en voornaamswijzigingen worden door ons kantoor behandeld.

Thijssen Advocatuur kan u van deskundig advies voorzien en waar nodig u bijstaan in de procedure.