Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

images (7)Verbintenissenrecht: bijna overal dienen er overeenkomsten gesloten te worden. Of het nu gaat om koop, leningen/schulden, verzekeringen, overeenkomsten van opdracht etc. Het is daarbij van groot belang dat de rechten en plichten van eenieder in acht worden genomen.

Daarnaast dient er gekeken te worden naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij ter hand zijn gesteld.  Alleen daarover bestaat vaak veel discussie. Daarnaast bestaat er in de wet de zogenoemde zwarte en grijze lijst. Dit zijn voorwaarden die niet in algemene voorwaarden opgenomen mogen worden. Ook hierover bestaat veel discussie.

Andere geschillen over het verbintenissenrecht is het beëindigen of ontbinden van overeenkomsten en de opzegtermijnen die dan van toepassing zijn. Deze termijnen zijn in elke branche weer anders.  Daarnaast bestaan er veel geschillen over tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomsten.

Het verbintenissenrecht is heel breed, maar ook zeer specialistisch. Het is daarom verstandig u goed voor te lichten. U kunt hiervoor terecht bij Thijssen Advocatuur.